.

جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

Subscribe

روانشناسي

    جستجو

اعنماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آن (Confidence,Finding it and Living it)

(44 دريافت)
Read Summary
منتشر شده در: 2007/06/19 ملاقات ها: 2361 لغات : 600

استفاده از فن آوری در تدریس معلمان

نویسنده : Zahra Baharvand Irannia   Summary: Adminss
استفاده از فن آوری در تدریس معلمان (استفاده از فن آوری برای افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، تفکر انتقادی، و انگیزه یادگیری) مطالعه تجربی در طول یک سال.
Read Summary
منتشر شده در: 2014/05/21 ملاقات ها: 5 لغات : 900

خلاص شدن از شر فشارهای زندگی..

(1 دريافت)
نویسنده : saltoun   Summary: MOHAMMED_ALBAWI
Read Summary
منتشر شده در: 2010/03/05 ملاقات ها: 209 لغات : 900

اعنماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آن (Confidence,Finding it and Living it)

(44 دريافت)
Read Summary
منتشر شده در: 2007/06/19 ملاقات ها: 2361 لغات : 600

.

اين طبقه دربردارنده روانشناسي بررسي ها, خلاصه کتاب ها و خلاصه مقالات و مقالات آکادميک مربوط به روانشناسي. هر کار ارائه شده توسط اعضا ي جامعه شوونگ تهيه شده است. مي خواهيد نوشته خود را بنويسيد ? بيشتر ياد بگيريد که چگونه آنلاين کسب درآمد کنيد!