.

جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

Subscribe

شعر

    جستجو

منظومه ناظر و منظور

(18 دريافت)
نویسنده : وحشی بافقی   Review: BigAli
ناظر و منظور منظومه ای است از وحشی بافقی در وصف عشق همجنس-گرایانه بین دو اشرافزاده.
Read Review
منتشر شده در: 2010/12/21 ملاقات ها: 695 لغات : 600

femme brésilienne

نویسنده : karllosjunior   Review: apoles
Read Review
منتشر شده در: 2008/03/15 ملاقات ها: 56 لغات : 300

منظومه ناظر و منظور

(18 دريافت)
نویسنده : وحشی بافقی   Review: BigAli
ناظر و منظور منظومه ای است از وحشی بافقی در وصف عشق همجنس-گرایانه بین دو اشرافزاده.
Read Review
منتشر شده در: 2010/12/21 ملاقات ها: 695 لغات : 600

.

اين طبقه دربردارنده شعر بررسي ها, خلاصه کتاب ها و خلاصه مقالات و مقالات آکادميک مربوط به شعر. هر کار ارائه شده توسط اعضا ي جامعه شوونگ تهيه شده است. مي خواهيد نوشته خود را بنويسيد ? بيشتر ياد بگيريد که چگونه آنلاين کسب درآمد کنيد!