.

جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

Subscribe
خانه شوونگ>علوم اجتماعي

علوم اجتماعي

    جستجو

طنز

(5 دريافت)
(3 comments)
نویسنده : مهدی   Summary: mahdi123
Read Summary
منتشر شده در: 2007/12/06 ملاقات ها: 592 لغات : 900

اعنماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آن (Confidence,Finding it and Living it)

(44 دريافت)
(1 comments)
Read Summary
منتشر شده در: 2007/06/19 ملاقات ها: 2362 لغات : 600

برخی از اشتباهات تاریخی در مورد ایران

(14 دريافت)
(1 comments)
نویسنده : mahdi123   Summary: mahdi123
Read Summary
منتشر شده در: 2007/12/01 ملاقات ها: 834 لغات : 900

آموزش خواندن و نوشتن در کودکان

(34 دريافت)
(1 comments)
نویسنده : melika sarbazi   Summary: melika
Read Summary
منتشر شده در: 2007/10/04 ملاقات ها: 3040 لغات : 600

ليس لدينا لإيذاء أحد

(28 دريافت)
نویسنده : Danely   Summary: Danely
توغل من حياتنا.
Read Summary
منتشر شده در: 2010/03/23 ملاقات ها: 59 لغات : 600

Democracy in Iran

(2 دريافت)
نویسنده : Edalatjoo   Summary: EbrahimKhalil
Read Summary
منتشر شده در: 2007/12/06 ملاقات ها: 130 لغات : 900

خلاص شدن از شر فشارهای زندگی..

(1 دريافت)
نویسنده : saltoun   Summary: MOHAMMED_ALBAWI
Read Summary
منتشر شده در: 2010/03/05 ملاقات ها: 209 لغات : 900

آقای پیپ

(1 دريافت)
نویسنده : سونر یالچین   Summary: appple
Read Summary
منتشر شده در: 2008/01/16 ملاقات ها: 89 لغات : 300

democracy

(1 دريافت)
نویسنده : ballove badshah   Summary: ballove
Read Summary
منتشر شده در: 2007/12/25 ملاقات ها: 38 لغات : 600

political participation

(4 دريافت)
نویسنده : Edalatjoo   Summary: EbrahimKhalil
Read Summary
منتشر شده در: 2007/12/11 ملاقات ها: 202 لغات : 600

.

اين طبقه دربردارنده علوم اجتماعي بررسي ها, خلاصه کتاب ها و خلاصه مقالات و مقالات آکادميک مربوط به علوم اجتماعي. هر کار ارائه شده توسط اعضا ي جامعه شوونگ تهيه شده است. مي خواهيد نوشته خود را بنويسيد ? بيشتر ياد بگيريد که چگونه آنلاين کسب درآمد کنيد!