.

جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

Subscribe

فلسفه

    جستجو

«فلسفه علوم طبیعی»

(1 دريافت)
نویسنده : کارل همپل   Summary: TurajH
11-22 Out line.
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 124 لغات : 900

?What is mind

(2 دريافت)
نویسنده : تورج حسن زاده   Summary: TurajH
این اثر ترجمه ای است آزاد از مقاله ای با عنوان "what is mind" از وب سایت thebigview.
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 149 لغات : 600

ملاحظاتی پیرامون مفهوم پارادایم (قسمت سوم)

(2 دريافت)
نویسنده : تورج حسن زاده   Summary: TurajH
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 150 لغات : 600

ملاحظاتی پیرامون مفهوم پارادایم (قسمت دوم)

(1 دريافت)
نویسنده : تورج حسن زاده   Summary: TurajH
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 197 لغات : 600

«طرح بزرگ»

(3 دريافت)
نویسنده : استیفن هاوکینگ    Summary: TurajH
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 198 لغات : 300

تهوع سارتر

(16 دريافت)
نویسنده : ژان پل سارتر   Summary: BigAli
رمان تهوع اثر ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی است که توسط امیر جلال الدین اعلم به فارسی برگردانده شده است.
Read Summary
منتشر شده در: 2010/04/19 ملاقات ها: 1129 لغات : 600

ملاحظاتی پیرامون مفهوم پارادایم؛ قسمت اول

(63 دريافت)
(3 comments)
نویسنده : تورج حسن زاده   Summary: TurajH
در این مقاله به بررسی مفهوم پارادایم در ساختار انقلاب های علمی پرداخته ام.
Read Summary
منتشر شده در: 2009/06/19 ملاقات ها: 6385 لغات : 900

«سرآغاز کار هنری»، قسمت سوم

(6 دريافت)
نویسنده : مارتین هایدگر   Summary: TurajH
هایدگر در این اثر به بررسی مفاهیم بنیادی هنر و کار هنری می پردازد.
Read Summary
منتشر شده در: 2009/06/18 ملاقات ها: 219 لغات : 900

«سرآغاز کار هنری»، قسمت دوم

(2 دريافت)
نویسنده : مارتین هایدگر   Summary: TurajH
هایدگر در این اثر به بررسی مفاهیم بنیادی هنر و کار هنری می پردازد.
Read Summary
منتشر شده در: 2009/06/18 ملاقات ها: 155 لغات : 900

«سرآغاز کار هنری»، قسمت اول

(6 دريافت)
نویسنده : مارتین هایدگر   Summary: TurajH
هایدگر در این اثر به بررسی عمیق و بنیادی مفاهیم هنر و کار هنری می پردازد.
Read Summary
منتشر شده در: 2009/06/18 ملاقات ها: 500 لغات : 300
  • مشاهده محبوب ترين

«طرح بزرگ»

(3 دريافت)
نویسنده : استیفن هاوکینگ    Summary: TurajH
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 198 لغات : 300
بیشتر
  • بیشترین امتیاز

تهوع سارتر

(16 دريافت)
نویسنده : ژان پل سارتر   Summary: BigAli
رمان تهوع اثر ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی است که توسط امیر جلال الدین اعلم به فارسی برگردانده شده است.
Read Summary
منتشر شده در: 2010/04/19 ملاقات ها: 1129 لغات : 600

?What is mind

(2 دريافت)
نویسنده : تورج حسن زاده   Summary: TurajH
این اثر ترجمه ای است آزاد از مقاله ای با عنوان "what is mind" از وب سایت thebigview.
Read Summary
منتشر شده در: 2011/05/23 ملاقات ها: 149 لغات : 600
بیشتر

.

اين طبقه دربردارنده فلسفه بررسي ها, خلاصه کتاب ها و خلاصه مقالات و مقالات آکادميک مربوط به فلسفه. هر کار ارائه شده توسط اعضا ي جامعه شوونگ تهيه شده است. مي خواهيد نوشته خود را بنويسيد ? بيشتر ياد بگيريد که چگونه آنلاين کسب درآمد کنيد!