.

جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

Subscribe
خانه شوونگ>هنر و انسانی>پژوهشهای فیلم و تئاتر

پژوهشهای فیلم و تئاتر

    جستجو

اعتراض منتقدان به بازسازی دوباره کلاسیک «پرندگان»

(1 دريافت)
Summary: navid92
Read Summary
منتشر شده در: 2014/03/06 ملاقات ها: 2 لغات : 300

.

اين طبقه دربردارنده پژوهشهای فیلم و تئاتر بررسي ها, خلاصه کتاب ها و خلاصه مقالات و مقالات آکادميک مربوط به پژوهشهای فیلم و تئاتر. هر کار ارائه شده توسط اعضا ي جامعه شوونگ تهيه شده است. مي خواهيد نوشته خود را بنويسيد ? بيشتر ياد بگيريد که چگونه آنلاين کسب درآمد کنيد!