جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

خانه شوونگ>کتابها>پسر بودن یعنی

پسر بودن یعنی

در: mahdi123     نویسنده : مهدی
ª
 
پسر بودن يعني : 1-پسر بودن يعني برو چند تا نون بخر 2-پسر بودن يعني هي شماره دادن و هي منتظر زنگ بودن 3-پسر بودن يعني بد و بيراه گفتن به دخترايي كه تحويلشون نمي گيرن 4-پسر بودن يعني كادو خريدن برا ... 5-پسر بودن يعني جديدا زير ابرو برداشتن و پنكك زدن 6-پسر بودن يعني تا كي مفت خوري مي كني 7-پسر بودن يعني پس كي دفتر چه اماده به خدمت ميگيري 8-پسر بودن يعني به زور سيكل داشتن 9-پسر بودن يعني بابا پس كي ميري برام خاستگاري 10-پسر بودن يعني مثل خر حمالي كردن 11-پسر بودن يعني جوراباتو در بيار حالم به هم خورد 12-پسربودن يعني چرا كار نميكني جون بكن ديگه 13-پسر بودن يعني ببخشين ماشين و خونه هم دارين كه...
منتشر شده در: 06 فوريه, 2008   
لطفا به این چكیده امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5
ترجمه ارسال Link چاپ

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.