جستجو
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? امضاء کنيد!
×

امضاء کنيد

Use your Facebook account for quick registration

OR

امضاء کنيد

Sign in using your Facebook account

خانه شوونگ>کتابها>تجسم خلاق: بودن یا نبودن مسئله اینست

تجسم خلاق: بودن یا نبودن مسئله اینست

در: ravra     نویسنده : شاکتی گواین
ª
 
بودن یا نبودن، مسئله اینستبارها و بارها این عبارت را شنیده، دیده یا خوانده بودم اما معنی آنرا بدرستی درک نمی کردم تا اینکه کتاب "تجسم خلاق" نوشته خانم شاکتی گواین را خواندمبیشتر آدمها اینگونه فکر و عمل می کنند: 1-سعی می کنند کارهایی را انجام دهند (حتی اگر واقعا آنرا دوست نداشته باشند) تا به این ترتیب درآمدی کسب کنند. آنگاه 2-با پولی که بدست آورده اند چیزهایی را تهیه می کنند یا کارهایی را انجام می دهند که نیاز دارند یا دوست دارند. وقتی به آن چیزها یا کارها رسیدند آنوقت 3-فکر می کنند که هستند. به عبارت دیگر هر زمان که به چیزی برسند یا مالک چیزی باشند، حس بودن و خوشبختی می کنند.شاید شماهم اینگونه افراد را دیده باشید.اگر آنچه را بدست آورده اند از دست بدهند دچار نگرانی و ناراحتی می شوند. همانگونه که می بینید این افراد از روش: 1-انجام دادن 2-داشتن 3-بودن استفاده می کنند. روشی خلاف جهت قوانین الهی زندگیروش درست آنگونه که خداوند برای ما انسانها تعبیه کرده این است: 1-خود را بشناس و بدان کیستی (بودن) آنگاه 2-آنچه را که باید داشته باشی بواقع داری(داشتن) حال 3-بطور خودکار آنچه که باید،انجام خواهی داد(انجام دادنحتما شماهم بامن موافقید که: بودن یا نبودن،خود را شناختن یا نشناختن، قوانین حاکم برزندکی را درک کردن یا نکردن، بااین قوانین هماهنگ بودن یا نبودن، واقعا مسئله همین است
منتشر شده در: 13 ژانويه, 2008   
لطفا به این چكیده امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5
ترجمه ارسال Link چاپ

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.